Instalace pro Experimentální plochu zastávka TUL (linky 15, 19, 29)

Studentské projekty krátkého úkolu. Katedra umění - Tvorba ve veřejném prostoru, Technická Univerzita v Liberci, Fakulta Umění a Architektury. Práce se otevře v PDF po kliknutí na jméno níže.

Vymyslete a zpracujte instalaci pro konkrétní prostor Experimentální plochy nalézající se v areálu TUL. Pracujte tak, jako byste se se svým projektem ucházeli o zařazení do výstavního plánu. Co budete vystavovat (prezentovat), je na vás. Může se jednat o malbu, instalaci, plastiku, reliéf, světelný objekt - cokoli co spadá do kategorie výtvarné umění ve veřejném prostoru. Půjde o váš autorský návrh (nerealizujte výstavu prací někoho jiného). Věnujte pozornost kontextu místa a jeho specifickým (exteriérovým) nárokům.

1. ročník
2. ročník
3. ročník